Indien jullie om welke reden dan ook moet bevallen via een geplande keizersnede willen wij er ook dan graag voor jullie zijn. Wij begeleiden jullie doorheen de ingreep en maken het mogelijk dat de baby na de geboorte vrijwel meteen kan genieten van huid op huid contact bij de moeder.
Dit indien jullie beider gezondheid dit toelaat natuurlijk.

Wij blijven doorgaans bij jullie tot jullie geïnstalleerd zijn op materniteit. Onze aanwezigheid zorgt ervoor dat moeder en baby tijdens deze eerste cruciale uren niet van elkaar gescheiden worden en jullie in alle rust kunnen kennismaken met elkaar.

Wij doen deze begeleiding voorlopig in het Sint Vincentius ziekenhuis, het AZ Monica en het Middelheimziekenhuis.