Als je na een arbeidsbegeleiding thuis graag met de vroedvrouw wil bevallen maar wel in het ziekenhuis, dan kan dat zowel in het Sint-Vincentiusziekenhuis in Antwerpen als het AZ Monica in Deurne en het UZA in Edegem. 

In de drie ziekenhuizen hebben we een overeenkomst en staan ze ook garant staan voor een baby- en moeder vriendelijk beleid. 

Moesten er zich tijdens de arbeid of bevalling onvoorziene problemen voordoen dan wordt uiteraard de gynaecoloog (van wacht) verwittigd. De verdere arbeid en bevalling zal dan onder diens verantwoordelijkheid vallen. We blijven dan wel bij jullie om psycho-emotionele ondersteuning te bieden. 

Belangrijk om weten is dat je in het UZA en het AZ Monica zo lang kan blijven als je wil. Na een vaginale bevalling is dat maximum vier dagen. Terwijl je in Sint Vincentius poliklinisch moet bevallen. Poliklinisch betekent dat je na de bevalling maximum 24 uur in het ziekenhuis mag blijven.  Dit geldt niet wanneer we de bevalling door omstandigheden hebben overgedragen aan de gynaecoloog.